Transferas

Paslaugos taisyklės

1. SĄVOKOS
1.1. Rezervuodamas ir pirkdamas vežimo paslaugą, Klientas (toliau - Keleivis) sudaro su vežimo paslaugos teikėju, bendrove UAB "Olego transportas" (OLLEX) (toliau Vežėju) vežimo paslaugos sutartį. Pervežimo paslaugos rezervacija toliau vadinama bilietu.

2. BILIETAI
2.1. Bilietas yra sutartis tarp Keleivio ir Vežėjo, kuri suteikia teisę Keleiviui pasinaudoti transporto priemone bei Vežėjo teikiamomis paslaugomis tiktai biliete nurodytam maršruto reisui ir sutartomis sąlygomis.
2.2. Bilietas yra vardinis.
2.3. Sumokėdamas už bilietą, Keleivis tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su bilietų pardavimo sąlygomis ir vežimo taisyklėmis.

3. BILIETŲ PARDAVIMO BENDROSIOS SĄLYGOS
3.1. Bilietą galima nusipirkti internetu adresu www.ollex.lt, (lt, .ru, .en), įgaliotose bilietus parduodančiose agentūrose. Prie bilieto kainos gali būti pridedami agentūros paslaugos mokesčiai.
3.2. Įsigydamas bilietą, Keleivis privalo iš karto patikrinti, ar visi biliete esantys duomenys yra teisingi ir ar bilieto kaina atitinka sumokėtą sumą, vėlesnės pretenzijos nepriimamos.
3.3. Rezervuojant bilietą internetu, reikia sumokėti iškart visą bilieto kainą.
3.4. Pirkdamas bilietą, Keleivis turi Vežėjui pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį telefoną, el. pašto adresą, norimos kelionės datą ir išvykimo laiką.

4. BILIETO GRĄŽINIMAS
4.1. Jei kelionę anuliuoja Keleivis, už bilietą pinigai negrąžinami.
4.2. UAB "Olego tansportas" pinigų už bilietą negrąžina, jei kelionė neįvyko dėl to, kad Keleivio dokumentai nėra tinkamai įforminti arba dokumentų nėra.
4.3. Vežėjas nepriima telefonu pateiktų prašymų grąžinti pinigus už bilietą.

5. BILIETO KEITIMAS
5.1. Galima keisti biliete nurodytą kelionės datą ir laiką.
5.2. Darant Biliete kitus pakeitimus Keleivio pageidavimu, Keleivis privalo pirkti naują Bilietą.
5.3. Bilieto datą keisti galima iki pervežimo paslaugos likus ne mažiau nei 24 valandoms. Nusipirkus bilietą iki reiso likus mažiau nei 24 valandoms, bilietas yra nekeičiamas.

6. BAGAŽO IR RANKINIO BAGAŽO VEŽIMAS IR SAUGOJIMAS
6.1. Keleiviui leidžiama į transporto priemonės saloną pasiimti vieną rankinio bagažo vienetą, kurio svoris neviršija 5 kg, o matmenys neviršija 45 × 35 × 20 cm (ilgis - plotis - aukštis).
6.2. Už rankinį bagažą transporto priemonės salone atsako pats Keleivis. Vežėjas negarantuoja ir neatsako už transporto priemonėje pamirštus daiktus ar bagažą. Jei įmanoma, rasti daiktai perduodami vietinei Ollex atstovybei.
6.3. Be rankinio bagažo, Keleiviui leidžiama transporto priemonės bagažinėje papildomai nemokamai vežti vieną bagažo vienetą (pvz., kelioninį krepšį arba lagaminą), kurio svoris neviršija 30 kg, o matmenys neviršija 70 × 30 × 55 cm (ilgis - plotis - aukštis). Bagažą į bagažinę patalpina ir jį Keleiviui vėliau išduoda tik transporto priemonės vairuotojas.
6.3.1. Jei transporto priemonės bagažinėje yra laisvos vietos, vairuotojui leidus, Keleivis gali pasiimti daugiau bagažo nei nustatyta (pvz., kelioninį krepšį arba lagaminą). Mokamas yra kiekvienas papildomas bagažo vienetas, pradedant antruoju.
6.4. Transporto priemonės bagažinėje draudžiama vežti bagažą, kuris nepriklauso nei vienam keleiviui.
6.5. Ollex transporto priemonių salone ir bagažinėje draudžiama vežti bagažą ir rankinį bagažą, kuriame yra medžiagų ir daiktų, išvardintų draudžiamų medžiagų sąraše. Draudžiamam bagažui priskiriama: radioaktyvios, sprogstamosios, nuodingos, ėsdinančios, degiosios, dvokiančios ir tepančios medžiagos bei daiktai.

7. KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Keleivis turi teisę:
7.1.1. gauti vežimo paslaugą, už kurią sumokėjo;
7.1.3. vežti bagažą Vežėjo nustatyta tvarka;
7.1.4. Aklas žmogus turi teisę vežti su savim šunį-vedlį. Keleivis privalo turėti šuns-vedlio įvežimui į šalį ir išvežimui reikiamus dokumentus. Ollex pinigų už bilietą negrąžina, jei kelionė neįvyko dėl to, kad dokumentai nėra tinkamai įforminti arba dokumentų nėra.
7.2. Keleivis privalo:
7.2.1. kelionės metu turėti su savimi bilietą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę į kelionę konkrečiu reisu ir pateikti jį transporto priemonės vairuotojui prieš įlipdamas į transporto priemonę;
7.2.2. išsaugoti bilietą iki kelionės pabaigos;
7.2.3. tikrinančioms tarnyboms pateikti bilietą arba bet kurį kitą dokumentą, suteikiantį teisę į kelionę konkrečiu reisu;
7.2.4. užtikrinti, kad jo vežamas rankinis bagažas ar daiktas nekeltų pavojaus ir netrukdytų kitiems keleiviams.
7.3. Keleiviui draudžiama:
7.3.1. važiuoti neblaiviam, nešvariais drabužiais, rūkyti arba trukdyti kitiems keleiviams;
7.3.2. atidarinėti arba uždarinėti transporto priemonės langus, stoglangius be vairuotojo leidimo;
7.3.3. trukdyti durų atidarymą ir uždarymą, riboti vairuotojo regėjimo lauką;
7.3.4. trukdyti vairuotojui ir kontrolės teisę turintiems pareigūnams;
7.3.5. laužyti transporto priemonės įrangą, teršti transporto priemonės saloną;
7.3.6. statyti į pavojų save ir kitus keleivius;
7.3.7. ignoruoti kitus šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus.
7.4. Keleiviai privalo būti užsisegę saugos diržus visos kelionės metu.

8. VEŽĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
8.1. Vežėjas neatsako už transporto priemonės vėlavimus ir atsilikimus nuo grafiko, jei vėlavimai atsirado dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo vežėjo valios (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla, eilės pasienyje, muitinės bei pasų kontrolė ir t.t.), taip pat ir pačių keleivių veiklos, kuri trukdo Vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių,kurių vežėjas, nežiūrint pastangų, negalėjo numatyti ir išvengti.
8.2. Vežėjas neatsako už Keleivio negautą pelną dėl to, kad transporto priemonė laiku neatvyko į paskirties vietą dėl ankstesniame punkte išvardintų priežasčių.
8.3. Vežėjas saugo transporto priemonėje paliktą bagažą, taip pat transporto priemonėje rastus daiktus (išskyrus greitai gendančius produktus)1 mėnesį.
8.4. Vairuotojas, keleivio, įsigijusio privatų pervežimą, laukia: Oro uoste – 40 min nuo lėktuvo nusileidimo, kitose vietose – 15 min. Jei keleivis per nurodytą laiką nepasirodo, laikoma, kad kelionė neįvyko dėl keleivio kaltės ir pinigai už pervežimą nėra grąžinami.
8.5. Vežėjas neatsako už transporto priemonės bagažinėje patalpinto bagažo turinį ir už šio turinio išsaugojimą, taip pat už Keleivio bagaže (pvz., kelioniniame krepšyje arba lagamine) esančių vertingų daiktų (juvelyrinių dirbinių, foto ir video technikos, pinigų, banko čekių, vertybinių popierių, trapių daiktų ir kt.) sveikumą ar dingimą.
8.6. Jei dėl Vežėjo kaltės transporto priemonė negali išvykti į užsakymą arba jei užsakymas buvo nutrauktas dėl transporto priemonės techninio gedimo, Vežėjas kuo greičiau organizuoja transporto priemonės pakeitimą kita. Be to, Vežėjas užtikrina, kad:
8.6.1. jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių atvykimas į paskirties vietą vėluoja bent 2 valandas, Keleiviui pateikus pareiškimą, jam kompensuojama 50% bilieto kainos.
8.6.2. jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių atvykimas į paskirties vietą vėluoja bent 5 valandas, Keleiviui pateikus pareiškimą, jam kompensuojama 100% bilieto kainos.
8.7. Jei transporto priemonė neišvyko į reisą dėl Vežėjo kaltės, Keleiviui pageidaujant, jam grąžinama 100% bilieto vertės.
8.8. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežimo sutarties su Keleiviu ir negrąžinti pinigų už nepanaudotą bilietą, jei keleivis:
8.8.1. yra neblaivus;
8.8.2. kelia pavojų ar trukdo kitiems transporto priemonės keleiviams;
8.8.3. Keleivis neturi sienos kirtimui reikalingų dokumentų arba jie nėra tinkamai įforminti;
8.8.4. Keleivis kitu būdu trukdo Vežėjui vykdyti savo veiklą ir kelia pavojų saugumui.
8.9. Jei kelionės metu Keleiviui kyla problemų su valdžios pareigūnais dėl negaliojančių vizų, pasų, kelionės draudimo ir nelegalių prekių, transporto priemonės vairuotojas turi teisę išlaipinti Keleivį pasienyje arba artimiausioje apgyvendintoje vietoje, prieš tai įforminant visus reikiamus dokumentus arba veikti pagal valdžios pareigūno nurodymus. Tokiu atveju pinigai už bilietą negrąžinami.
8.10. Skundai dėl Vežėjo veiklos peržiūrimi tik tuo atveju, jei jie pateikiami ne vėliau kaip per 14 dienų po reiso. Ollex yra prisiėmusi įsipareigojimą atsakyti į skundą dėl Ollex transporto priemonių ir vairuotojų veiklos vėliausiai per 30 dienų.
8.11. Vežėjas pasilieka teisę daryti pakeitimus transporto priemonių tvarkaraščiuose, kainoraščiuose bei šiose keleivių vežimo taisyklėse. Jei Keleivis turi įsigijęs bilietą į reisą, kuris atšaukiamas arba kurio vykimo grafikas yra pakeistas, Vežėjas grąžina pinigus už bilietą arba pasiūlo galimybę vykti kitu Keleiviui labiausiai tinkamu laiku.